Twelfth Central Executive Committee (2069-2072)

S.N. Designation Name
1 President Mr. Sudip Pathak
2 Vice-President Asst. Prof. Gudanidhi Neupane
2 Vice-President Advocate Sher Bahadur K.C
3 General Secretary Mr. Ganeshdatta Bhatta
4 Dy. General Secretary Advocate Binod Nepal
5 Treasurer Mr. Khemraj Rodhai
6 Member Dr. K. P. Subedi
7 Member Mr. Mangal Prasad Gupta
8 Member Advocate Asst. Prof. Ganesh Kumar Regmi
9 Member Mr. Dil Bahadur Kathyat
10 Member Mr. Nilkantha Sharma
11 Member Asst. Prof. Baikuntha Neupane
12 Member Prof. Bashanta Kumar Bishokarma
13 Member Mr. Mukunda Rigal
14 Member Mr. Raj Kumara Raut
15 Member Mr. Tulashi Thapa
16 Member Miss. Nandakumari Maharjan
17 Member Asst. Prof. Peshal Kumar Niraula
18 Member Advocate Abdul Aajij Mushalman
19 Member Mr. Newan Koshang Bistha
20 Member Mr. Chitra Bahadur Basnet

Central Advisory Committee

S.N. Name
1 President Mr. Sudip Pathak Kathmandu
2 Vice-President Advocate Nanda Kumar Sharma Dang
2 Vice-President Prof. Dr. Govinda Dhakal Bhojpur
3 General Secretary Mr. Dil Bahadur Kathayat Kailali
4 Dy. General Secretary Mr. Sushma Sharma Lalitpur
4 Dy. General Secretary Advocate Indra Prasad Aryal Chitwan
5 Treasurer Mr. Khem Raj Sedhai Nuwkot
6 Member Dr. K. P. Subedi Jhapa
7 Member Mr. Mukanda Rijal Kathmandu
8 Member Mr. Narendra Bastola Kaski
9 Member Mr. Baikhuntha Neupane Tanahu
10 Member Dr. Mangal Prasad Gupta Kapilbasthu
11 Member Ass. Prof. Rudra Dahal Sankhusabha
12 Member Mr. Nilkantha Sharma Kaski
13 Member Ass. Prof. Mr. Ganesh Regmi Banke
14 Member Ass. Prof. Peshal Kumar Niraula Solu
15 Member Mr. Raj Kumara Raut Siraha
16 Member Ms. Binod Karki
17 Member Mr. Sambhu Lama