Call Us:
+977-15706949|5705948
Email Us:

huron.nepal@gmail.com

आज २६ गते १.३० वजे नेपाल मानव अधिकार संगठनको तर्फवाट विभिन्न जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जानु हुने स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्पन्न भयो ।

  • Home
  • Program Details
26
Jan

आज २६ गते १.३० वजे नेपाल मानव अधिकार संगठनको तर्फवाट विभिन्न जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जानु हुने स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्पन्न भयो ।

  • admin

आज २६ गते १.३० वजे नेपाल मानव अधिकार संगठनको तर्फवाट विभिन्न जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जानु हुने स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्पन्न भयो ।

Connect With Us: