Call Us:
+977-15706949|5705948
Email Us:

huron.nepal@gmail.com

आज ७३औं अन्तर्राष्ट्रिय मानबअधिकार दिवश ,नेपाल मानव अधिकार संगठनको केन्द्र र शाखाहरु द्वारा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाईयो ।

  • Home
  • Program Details
10
Dec

आज ७३औं अन्तर्राष्ट्रिय मानबअधिकार दिवश ,नेपाल मानव अधिकार संगठनको केन्द्र र शाखाहरु द्वारा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाईयो ।

  • admin

आज ७३औं अन्तर्राष्ट्रिय मानबअधिकार दिवश ,नेपाल मानव अधिकार संगठनको केन्द्र र शाखाहरु द्वारा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाईयो ।

Connect With Us: