Call Us:
+977-15706949|5705948
Email Us:

huron.nepal@gmail.com

नेपाल मानव अधिकार संगठन रुपन्देही शाखाको आयोजनामा २०७८ पुस ११ गते मानव अधिकार शिक्षा विषयक प्रशिक्षण सम्पन्न भयो

  • Home
  • Program Details
28
Dec

नेपाल मानव अधिकार संगठन रुपन्देही शाखाको आयोजनामा २०७८ पुस ११ गते मानव अधिकार शिक्षा विषयक प्रशिक्षण सम्पन्न भयो

  • admin

नेपाल मानव अधिकार संगठन रुपन्देही शाखाको आयोजनामा २०७८ पुस ११ गते मानव अधिकार शिक्षा विषयक प्रशिक्षण सम्पन्न भयो

Connect With Us: